Rescue Diver

El curs PADI Rescue Diver, "Desafiador" i "recompensant" és el que millor descriu al curs PADI Rescue Diver. Partint del que ja has après, aquest curs amplia els coneixements que ja tens sobre com prevenir els problemes i com gestionar-los si succeeixen.

La part divertida d'aquest curs és créixer-se davant els desafiaments i dominar-los. La majoria dels bussejadors opinen que aquest curs és exigent i recompensant, i al final diuen que és el millor curs que mai hagin realitzat.

Què aprendràs?

  • Acte rescat.
  • Reconèixer i gestionar l'estrès d'altres bussejadors.
  • Equip i gestió d'emergències.
  • Rescat de bussejadors en pànic.
  • Rescat de bussejadors inconscients.
L'equip de busseig que faràs servir, tot el teu equip bàsic de busseig incloent un ordinador de busseig i accessoris.

Prerequisits:

Tenir 12 anys d'edat o més.
Estar en possessió de la certificació PADI Adventure Diver (o posseir un certificat equivalent d'una altra organització).
Estar entrenat i actualitzat en primers auxilis i RCP dins dels dos anys anteriors (Pregunta al teu instructor sobre els cursos Emergency First Response RCP i primers auxilis).

La teva propera aventura.

Després de realitzar els cursos RCP i primers auxilis i el curs PADI Rescue Diver, hauries de realitzar el PADI Emergency Oxygen Provider course. Junts, aquests tres cursos, arrodoneixen la teva capacitat de gestionar emergències de busseig.